Funcțiune


Urban

CONEST Grand Residence

CONEST Grand Residence

Proiectul dezvoltat împreună cu CONEST propune să introducă un standard nou în ansamblurile de locuințe colective. Ideea de bază este că unitatea de măsură pentru o locuință nu ar trebui să fie reprezentată de metrul pătrat ci de confortul pe care îl oferă. volumetric s-a dorit exprimarea caracterului de locuire colectivă fără ca aceasta să..